ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR

NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

1.TECHNIKUM NR 3  (4 lata)
- technik handlowiec
Dalej >
- technik logistyk
Dalej >
- technik przetwórstwa mleczarskiego
Dalej >

 

2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)
- na podbudowie gimnazjum
- umowa o praktyczną naukę zawodu
Dalej >

 

3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)
- absolwent zsz rozpoczyna od klasy drugiej
Dalej >

 

4. GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY
- ukończona I klasa gimnazjum i 16 lat w dniu rozpoczęcia zajęć
lub 15 lat w przypadku uczestników OHP
Dalej >

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Strona naboru elektronicznego

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej