Dnia 7 października członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz
ze swoimi opiekunami p. Małgorzatą Nowak oraz księdzem Bogumiłem Czulińskim
przeprowadzili po raz pierwszy w szkole Dzień Papieski.
Po długiej przerwie lekcyjnej odbyła się audycja przedstawiająca sylwetkę św. Jana Pawła II
pod tytułem ,, Jan Paweł II świętymi bądźcie", która miała na celu przypomnienie
sobie postaci ojca świętego. Przez cały dzień prowadziliśmy
w naszej szkole akcje ,, mini kremówki papieskie". Miała ona na celu zebranie środków
pieniężnych, które później przeznaczone będą na zbożny cel. Sprzedaż mini kremówek
prowadzona była podczas każdej przerwy między lekcyjne. Razem zebraliśmy 170,86 zł.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za włączenie się do naszej akcji i okazanie wielkiego serca.